Privacyverklaring sollicitanten

Wij ontvingen uw sollicitatiebrief met cv.

Uw persoonsgegevens die hierin opgenomen zijn, worden verwerkt door Group Renotec, bestaande uit:

Renotec NV, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 14c,
en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0436.207.911.
Grean Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 223A,
en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0462.186.687.
Patrimoon BVBA, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 223A,
en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0830.448.276.
Areno NV, met maatschappelijke zetel te 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel 54,
en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0457.358.166.
Het Bourgondisch Huis BVBA, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 223B, en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0826.761.385.
Rematt TV, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 14c,
en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0731.347.930.

U bezorgde ons de volgende gegevens: naam, adres, telefoon, geboortedatum, overzicht opleiding, overzicht professionele activiteiten, familiale toestand, …

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit steeds doen met naleving van de toepasselijke wetgeving.

De verwerking van onze persoonsgegevens gebeurt in samenwerking met Accent Construct NV, Accent Jobs for People NV en Profile Group.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Openen van een sollicitatieprocedure
  • Contacteren van u als kandidaat met het oog op het vastleggen van gesprekken
  • Evaluatie van de verschillende persoonsgegevens met de persoonsgegevens van andere kandidaten in het kader van de sollicitatieprocedure
  • Het contacteren van vorige werkgever en referenties, mits uw voorafgaande toestemming

Wij mogen uw persoonsgegevens dus verwerken aangezien wij daarvoor over een gerechtvaardigd belang beschikken: het opvolgen van de sollicitatieprocedure, het evalueren van uw cv en de verwerking van de inhoud van onze sollicitatiegesprekken om op een onderbouwde en geïnformeerde wijze de meest geschikte kandidaat voor een vacature te vinden verleent ons een gerechtvaardigd belang. Aangezien uzelf door het versturen van een sollicitatiebrief en cv aangeeft op zoek te zijn naar een functie binnen ons bedrijf, gaat uzelf ervan uit dat u van ons kan verwachten dat wij tot verwerking van uw persoonsgegevens zouden overgaan.

Indien deze lijst van doeleinden aangepast wordt, zullen wij u daarover tijdig inlichten.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze HR-medewerkers en het management in zover zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van het verwerken van uw sollicitatie.

Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik en onthulling. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

Wij spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU; indien wij dit toch zouden voorzien, dan berichten wij u hiervan.

U kan vanzelfsprekend steeds uw persoonsgegevens opvragen, verbeteren, …. U kan ook vragen dat uw gegevens verwijderd worden indien zij voor andere dan zuiver contractuele doeleinden gebruikt zouden worden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 5 jaar na ontvangst: enerzijds wensen wij over de persoonsgegevens te beschikken tijdens de sollicitatieprocedure, anderzijds behouden wij uw persoonsgegevens nog enige tijd nadien om uw gegevens nog te kunnen gebruiken in het kader van toekomstige vacatures. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw eerste verzoek na het afsluiten van de sollicitatieprocedure of na het nemen van een negatieve beslissing omtrent uw sollicitatie. Bovendien worden de persoonsgegevens uit uw cv overgemaakt aan Accent Construct NV of Accent Jobs for People NV voor eventuele vacatures bij andere bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar hebt, zullen wij dit op uw verzoek niet doen.

Indien uw sollicitatie leidt tot een arbeidsovereenkomst met ons bedrijf, dan worden uw persoonsgegevens uit uw sollicitatieprocedure gevoegd bij uw personeelsdossier en zal de Policy Gegevensbescherming van toepassing zijn.

Alle contacten en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u overmaken aan Renotec NV, Legal, Acaciastraat 14c te 2440 Geel, of privacy@renotec.be.

Wij doen vanzelfsprekend steeds ons uiterste best om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonsgegeven: mocht hierbij toch iets fout lopen, dan zullen wij daarvan in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

U kan ons ook de overdracht vragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij.

Indien u ondanks al onze inspanningen nog klachten hebt omtrent de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kan u steeds een klacht indienen bij

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be